V dnešní době se hodně dbá na to, aby se každý člověk na této planetě podílel na ochraně životního prostředí. Už odmalička jsou děti vedeny k tomu, aby prostředí, ve kterém vyrůstají, chránily už jenom tím, že nebudou odhazovat odpadky na zem, ale tam, kam patří. V pozdějším věku se odpad učí řádně třídit a v dospělosti takto vychovávaný člověk se už sám zajímá o to, čím může on sám přírodu chránit. Jednou z možností ochrany přírody je, například topení biopalivy, která jsou získávána z obnovitelných…