Je to dar od Boha, pokud máte výbornou slovní zásobu, schopnost logických úvah, včasné vybavení si věcných a trefných argumentů, schopnost empatie, a spoustu dalších dovedností, které dokážete využívat při rozhovorech se svými podřízenými. Pokud chcete s podřízenými dosáhnout shody v závěrečném rozhodnutí, pak Vaše přirozené dary jsou velkým plus při takovém vyjednávání. Ale ne každý je takto vzácně obdarován. Co s tím? I ostatní se mohou stát úspěšnými v ovlivňování a přesvědčování druhých, pokud si dovednosti nacvičí a důkladně prostudují strategie. Pak už bude záležet na úsudku každého, jakou strategii zvolí v konkrétním případě.

Zásady jsou stále stejné

Nebudeme si tu povídat o tom, jak se stát dobrým vyjednavačem. Od toho jsou mezi námi povolanější. Ale zásadou při vedení každého rozhovoru, byť se jedná jen o dialog mezi rodičem a dítětem, nebo učitelem a žákem, nebo mezi manžely, je vždycky zachovat vstřícnost, otevřenost, věcnost. Nespekulovat, nezastírat, neurážet, neponižovat. Na to nemusí být nikdo studovaný, aby tyto zásady dokázal selským rozumem pochopit a hlavně je používat. Stačí jen tyto správné vzorce chování získat v dětství od svých rodičů.

web-1509716084.png