Detské jasle je druh inštitúcia, ktorá má za cieľ opatrovať a starať sa o batoľatá vo veku od jedného do troch rokov a tým umožniť ich rodičom sa venovať ďalším aktivitám ako je napríklad zamestnanie. Sú prevádzkované podobne ako škôlky prevažne v ranných hodinách. Rodič tu na začiatku dňa dieťa zanechá a personál sa o neho v čase jeho pobytu stará do doby, než si ho rodič opätovne vyzdvihne. Sú prevádzkované vo väčšine štátov s fungujúcimi službami. Ako alternatívne cesta sa využíva „pani na stráženie“, u ktorej väčšinou nedochádza k hromadeniu detí a tá má za povinnosť sa starať iba o menší počet detí, čím sa podľa niektorých zlepšuje kvalita služieb.

Núdzové riešenie

Pobyt v týchto inštitúciách má pre dieťa i ďalšie dopady pre jeho rozvoj. Stretáva sa s väčším množstvom ďalších detí, čo vedie k rozvoju jeho sociálnych väzieb a tiež pri kontakte s ďalšími deťmi je vystavené zvýšenému riziku nákazy infekčnou chorobou, čo môže vytvoriť imunitný protilátky do budúceho života. Jasle sú iba núdzové riešenie. Je to potreba rodičov. Naopak škôlku deti potrebujú k svojmu plnému rozvoju, potrebujú poznávať svojich vrstovníkov.

Opatrovať a starať sa o deti
5 (100%)1