S nýtováním se setkáme v podstatě ve všech odvětvích průmyslu. Dříve se tato metoda spojování používala velmi hojně, dnes je ovšem nahrazena poněkud rychlejším šroubováním, nebo svařováním. Ale své výhody spojování s pomocí nejrůznějších nýtů stále nabízí. Rozhodně není nikterak zastaralé a některé firmy, které pracují s kovovými dílci, je stále využívají. Opravy a úpravy pomocí nýtů jsou velmi vhodné tam, kde nelze například použít otevřený oheň, který je nezbytný při svařování. Rozhodně se nejedná o zastaralou metodu.

Rozdělení spojů s využitím nýtů

Nýtované spoje se dají rozdělit nejrůznějšími způsoby. Uveďme si alespoň základní dělení. Jedná se o spoje přímé a nepřímé. Nepřímé spoje jsou takové, kde je nýt součástí jednoho z dílců, a spoje přímé vznikají s použitím nýtů, které jsou samostatnou strojní součástkou. Přímé nýty se používají mnohem častěji a jsou spojené s nýtováním jakou takovým, nepřímé již nejsou tolik využívané, ale své uplatnění si stále najdou, především pak v prefabrikované výrobě a při výrobě některých automobilů.