Pokusme se společně shrnout skutečný význam ochranné známky. Má totiž význam zásadní. Spotřebitelé dokážou naprosto přesně identifikovat produkty dané firmy. To firmy potřebují k navýšení zisků. Firmy se naopak mohou značkou odlišit od firem jiných. To firmy také přivítají, aby nesplynuli s davem. Nakonec jde o image firmy. Dále může být značka licencována. A z licence také plynou nezanedbatelné příjmy. Umožňuje záštitu duševního vlastnictví firmy, které bývá opravdu hodnotné. A v neposlední řadě motivuje firmu ke zvýšení kvality produktů.

Tak proč ji nemít

Položme si otázku. Proč ji některé firmy opomíjejí? Proč si své duševní vlastnictví nezaštítí registrací? Je pravda, že většina firem už přišla na to, že bez značky se jen těžko pohnou kupředu. Proč ale některé firmy tuto nezbytnost zanedbávají. Existuje snad nějaký důvod, proč ji nemít? Ať je přemýšlení o této otázce sebeúpornější, na žádný důvod se nedá přijít. Ani investice do ochranné známky nepřevýší následné zisky. Je přece evidentní, že registrovanou značkou si jen polepší.

web-1509716084.png